מאמרי מגזין מחניים מאת אהרן ארנד

גליון מחניים בנושא על פרשנות התורה (א) מתאריך 26 בנובמבר 1992

שם המאמר: הפירוש הקצר של בעל הטורים לתורה 

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא על כלכלה ומסחר במקורות היהדות מתאריך 4 במאי 1992

שם המאמר: הסוחר והמסחר בעיני חז״ל

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא על הקבלה ותורת הנסתר מתאריך 1 לאוקטובר 1993

שם המאמר: יחס חכמי דורנו ללימוד הקבלה

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא על האגדה והמדרש מתאריך 11 במאי 1994

שם המאמר: חידושי אגדות של המהרש״א 

לפתיחת המאמר