מאמרי מגזין מחניים מאת אפרים דוידזון

גליון מחניים בנושא על העבודה והמלאכה בישראל מתאריך 13 באפריל 1964

שם המאמר: עבודה ומלאכה בפולקלור היהודי

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא שבת מתאריך 1 באוקטובר 1963

שם המאמר: מלבושי שבת ומאכלי שבת

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא ראש חודש מתאריך 25 בפברואר 1964

שם המאמר: ראש חודש בפולקלור הדורות

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא ראש השנה לאילן 1961 מתאריך 1 בפברואר 1961

שם המאמר: מפולקלור ט"ו בשבט

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא לחג החנוכה, על גבורה יהודית מתאריך 1 בדצמבר 1963

שם המאמר: גבורת ישראל בפולקלור והומור

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא כשרות מתאריך 17 בדצמבר 1963

שם המאמר: השולחן היהודי בהווי ובפולקלור

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג הפסח 1960 מתאריך 10 באפריל 1960

שם המאמר: על פסח אגדה, מצה ומרור — בהומור ובפולקלור

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג הפורים 1964 מתאריך 14 בפברואר 1964

שם המאמר: סידור "כל־בו" לפורים

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג העצמאות מתאריך 1 במאי 1960

שם המאמר: מדינת ישראל בשחוק ובהומור

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג הפורים 1960 מתאריך 13 במרץ 1960

שם המאמר: פסוקי המגילה בפולקלור ובהומור

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג הסוכות 1960 מתאריך 5 באוקטובר 1960

שם המאמר: מפולקלור חג הסוכות

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג החנוכה 1961 מתאריך 5 בדצמבר 1961

שם המאמר: הנס בפולקלור ובהומור היהודי

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא הימים הנוראים מתאריך 20 בספטמבר 1960

שם המאמר: פולקלור של הימים הנוראים

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא גיור וגרים מתאריך 16 באפריל 1964

שם המאמר: "מסכת גרים" בגלגל הדורות

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא "הישיבות" בתולדות ישראל מתאריך 24 במאי 1963

שם המאמר: בחורי הישיבה בדחקם ובשחקם

לפתיחת המאמר