מאמרי מגזין מחניים מאת ברוך קנאל

גליון מחניים בנושא שבת מתאריך 1 באוקטובר 1963

שם המאמר: השבת בספרות תקופת הבית השני

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא מלחמה במקרא מתאריך 15 במאי 1962

שם המאמר: מלחמות שאול ודוד

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא לחג החנוכה, על גבורה יהודית מתאריך 1 בדצמבר 1963

שם המאמר: מלחמות הגבורה של יהודה המכבי

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא כשרות מתאריך 17 בדצמבר 1963

שם המאמר: השמירה על הכשרות בימי הבית השבי

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא ימי הפורים 1962 מתאריך 7 במרץ 1962

שם המאמר: מחצית השקל

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא על חסידי אומות העולם מתאריך 1 בנובמבר 1962

שם המאמר: חסידי אומות העולם בימי בית שני

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג השבועות 1958 מתאריך 25 למאי 1958

שם המאמר: מלחמות דוד מלך ישראל

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג החנוכה 1957 מתאריך 6 בדצמבר 1957

שם המאמר: שרידי תקופת החשמונאים

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא המגילות הגנוזות במדבר יהודה מתאריך 15 באוקטובר 1961

שם המאמר: הרקע ההיסטורי של המגילות הגנוזות

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא גאולים, חג הפסח מתאריך 8 באפריל 1952

שם המאמר: השקל

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא בריאת העולם מתאריך 18 בספטמבר 1963

שם המאמר: בריאת העולם בספרות תקופת הבית השני

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא א"י המשוחררת והמקומות הקדושים 1967 מתאריך 5 בנובמבר 1967

שם המאמר: הר הבית בארכיאולוגיה

לפתיחת המאמר