מאמרי מגזין מחניים מאת דוד דוידוביץ

גליון מחניים בנושא תנועת החסידות מתאריך 31 במאי 1960

שם המאמר: שבועות באמנות היהודית העממית

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא משה רבנו מתאריך 15 במאי 1967

שם המאמר: משה בציורי דורא־אברופוס

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג השבועות 1962 מתאריך 7 ביוני 1962

שם המאמר: "חיתולי" ספר תורה

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג הפסח 1961 מתאריך 30 במרץ 1961

שם המאמר: הגדות של פסח מצויירות

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג הפסח 1960 מתאריך 10 באפריל 1960

שם המאמר: מאפית המצות בבית הכנסת בקרפנטרה

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג הפורים 1960 מתאריך 13 במרץ 1960

שם המאמר: פורים באמנות היהודית

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג הסוכות 1960 מתאריך 5 באוקטובר 1960

שם המאמר: חג הסוכות בציור היהודי העממי

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג החנוכה 1961 מתאריך 5 בדצמבר 1961

שם המאמר: סמלים זרים ומוזרים במנורת חנוכה

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג החנוכה 1960 מתאריך 12 בדצמבר 1960

שם המאמר: מנורת החנוכה במרוצת הדורות

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא הספר העברי מתאריך 5 ביולי 1966

שם המאמר: עטורי ספרים

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא הנישואין במקורות ישראל מתאריך 1 באוגוסט 1963

שם המאמר: הכתובה ככתב־יד אמנותי

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא הימים הנוראים מתאריך 20 בספטמבר 1960

שם המאמר: אמנות תשמישי הקדושה של הימים הנוראים

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא בית הכנסת מתאריך 6 בספטמבר 1964

שם המאמר: בתי הכנסת של היהודים האשכנזים

לפתיחת המאמר