מאמרי מגזין מחניים מאת ד"ר דב נוי

גליון מחניים בנושא תנועת החסידות מתאריך 31 במאי 1960

שם המאמר: אגדת הבעש״ט בהרי הקרפטים

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא שבת מתאריך 1 באוקטובר 1963

שם המאמר: ההסתכלות בצפרניים בשעת ההבדלה

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא ראש חודש מתאריך 25 בפברואר 1964

שם המאמר: י״ב המזלות וי״ב השבטים

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא ראש השנה לאילן 1961 מתאריך 1 בפברואר 1961

שם המאמר: עבודת אדמה בסיפור העממי

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא משה רבנו מתאריך 15 במאי 1967

שם המאמר: משה באגדות עם

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא נדחי ישראל וקהילות נידחות מתאריך 20 ביולי 1964

שם המאמר: היהודים ההרריים — ה״טאטים"

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא מצרים במקורות ישראל מתאריך 25 במרץ 1966

שם המאמר: ספורי בעלי חיים במצרים העתיקה

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא לג בעומר מתאריך 3 מאי 1961

שם המאמר: משלי המלכים של רשב״י

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא ימים נוראים 1961 מתאריך 10 בספטמבר 1961

שם המאמר: העקידה כאבטיפוס של קידוש השם

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא ימי הפורים 1966 מתאריך 25 בפברואר 1966

שם המאמר: הסיפור העממי אצל עדות ישראל

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא ימי הפורים 1962 מתאריך 7 במרץ 1962

שם המאמר: הקיימת בדיחת עם יהודית?

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא ימי בין המצרים 1962 מתאריך 19 ביולי 1962

שם המאמר: הכותל המערבי בסיפורינו העממיים

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא ימות הגשמים מתאריך 25 לאוקטובר 1960

שם המאמר: תפילת התמים מורידה גשמים

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא יהדות ויוונות מתאריך 25 בדצמבר 1966

שם המאמר: סיפורי עלילות־דם בעדות ישראל

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חודש טבת מתאריך 10 בדצמבר 1961

שם המאמר: סיפורי גולה בסיפורת העממית

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חודש מנחם-אב מתאריך 1 באוגוסט 1960

שם המאמר: בנות צלפחד ובנות ירושלים

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג הפסח 1963 מתאריך 5 באפריל 1963

שם המאמר: האש כאות במדרשי גאולה

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג הפסח 1962 מתאריך 18 באפריל 1962

שם המאמר: סיפורי ים בפי העם

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג הפסח 1961 מתאריך 30 במרץ 1961

שם המאמר: קול קורא למדבר

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג הפסח 1960 מתאריך 10 באפריל 1960

שם המאמר: אליהו הנביא בליל הסדר

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג הפורים 1964 מתאריך 14 בפברואר 1964

שם המאמר: יסודות הומור במדרש "אסתר רבה"

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג הפורים 1961 מתאריך 1 מרץ 1961

שם המאמר: הפארודיה בספרות ישראל הקדומה

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג הפורים 1963 מתאריך 1במרץ 1963

שם המאמר: גלגולה של בדיחה

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג הסוכות 1962 מתאריך 12 באוקטובר 1962

שם המאמר: "סוכת דויד הנופלת"

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג הסוכות 1960 מתאריך 5 באוקטובר 1960

שם המאמר: אושפיזין

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג החנוכה 1961 מתאריך 5 בדצמבר 1961

שם המאמר: בעלי נסים בסיפור העממי

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג החנוכה 1960 מתאריך 12 בדצמבר 1960

שם המאמר: גבורת ישראל במחתרת

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא השלום במקורות היהדות מתאריך 20 בפברואר 1969

שם המאמר: "משל השלום" ויחסו לשלום

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא התורה שבעל-פה מתאריך 21 במאי 1961

שם המאמר: הסיומים האגדיים במסכות המשנה

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא הרפואה במקורות היהדות (א) מתאריך 20 באוקטובר 1969

שם המאמר: יחס האגדה לרפואה

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא הספר העברי מתאריך 5 ביולי 1966

שם המאמר: הספר בספורי עם

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא המים במקורות היהדות מתאריך 16 באפריל 1965

שם המאמר: "שלח לחמך על פני המים" בסיפור העממי

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא הנישואין במקורות ישראל מתאריך 1 באוגוסט 1963

שם המאמר: חידות בסעודת חתונה

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא הכותל המערבי במסורת ישראל מתאריך 12 ליולי 1966

שם המאמר: סיפורי עם על הכותל המערבי

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא הימים הנוראים מתאריך 20 בספטמבר 1960

שם המאמר: ראש השנה ועקידת יצחק

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא הגליל מתאריך 5 במאי 1965

שם המאמר: סיפורי־עם גליליים

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא האישה במקורות היהדות מתאריך 4 בפברואר 1965

שם המאמר: שמות נשים כשמות חיות

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא גיור וגרים מתאריך 16 באפריל 1964

שם המאמר: המשל במדרש רות רבה

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא בריאת העולם מתאריך 18 בספטמבר 1963

שם המאמר: הסיפור על בריאת הברזל

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא אסטרונומיה ואסטרולוגיה ביהדות חלק ב מתאריך 1בנובמבר 1971

שם המאמר: האדם בלבנה

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא ארץ יהודה מתאריך 5 בינואר 1966

שם המאמר: לוז העיר האגדית שבארץ יהודה

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא א"י המשוחררת והמקומות הקדושים 1967 מתאריך 5 בנובמבר 1967

שם המאמר: סיפורי עם על הכותל המערבי

לפתיחת המאמר