מאמרי מגזין מחניים מאת ד"ר יהושע הורוביץ

גליון מחניים בנושא שבת מתאריך 1 באוקטובר 1963

שם המאמר: השבת בספרות הגאונים

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא ראש חודש מתאריך 25 בפברואר 1964

שם המאמר: ראש חודש בתקופת ובספרות הגאונים

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא על מתינות וקנאות ביהדות מתאריך 22 לאפריל 1993

שם המאמר: קולות וחומרות בספרות הגאונים

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא על האגדה והמדרש מתאריך 11 במאי 1994

שם המאמר: יחס הגאונים לאגדה 

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא לחג החנוכה, על גבורה יהודית מתאריך 1 בדצמבר 1963

שם המאמר: על הגבורה בספרות הגאונים

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא ימים נוראים 1962 מתאריך 28 בספטמבר 1962

שם המאמר: מוסר ומידות במשנת הראשונים

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא ימים נוראים 1961 מתאריך 10 בספטמבר 1961

שם המאמר: תפילות ראש השנה בפסקי מהר״ם מרוטנבורג

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא על חסידי אומות העולם מתאריך 1 בנובמבר 1962

שם המאמר: חסידי האומות בתורת הראשונים

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג החנוכה 1961 מתאריך 5 בדצמבר 1961

שם המאמר: מוטיב הנס בספרות הרבנית

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא גיליון המאה על אמונה ויהדות מתאריך 3 באוקטובר 1965

שם המאמר: שכר ועונש ביהדות

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא בריאת העולם מתאריך 18 בספטמבר 1963

שם המאמר: בריאת העולם בספרות הגאונים

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא "הישיבות" בתולדות ישראל מתאריך 24 במאי 1963

שם המאמר: הישיבה בתקופת הגאונים

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא 400 שנה להדפסת שולחן ערוך מתאריך 4 לינואר 1965

שם המאמר: ה״שולחן ערוך" והרמ״א

לפתיחת המאמר