מאמרי מגזין מחניים מאת ד"ר יהושפט נבו

גליון מחניים בנושא על פרשנות התורה (א) מתאריך 26 בנובמבר 1992

שם המאמר: ר׳ יוסף בכור שור פרשן התורה

לפתיחת המאמר