מאמרי מגזין מחניים מאת ד"ר צבי מלאכי

גליון מחניים בנושא על פרשנות התורה (א) מתאריך 26 בנובמבר 1992

שם המאמר: פרשנות המקרא בפיוטים

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא על הקבלה ותורת הנסתר מתאריך 1 לאוקטובר 1993

שם המאמר: המיסטיקה ושירת הקודש העברית

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא על האגדה והמדרש מתאריך 11 במאי 1994

שם המאמר: המדרש והפיוט

לפתיחת המאמר