מאמרי מגזין מחניים מאת ד"ר שמעון מרכוס

גליון מחניים בנושא נדחי ישראל וקהילות נידחות מתאריך 20 ביולי 1964

שם המאמר: יהודי כורדסיתאן

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא לחג החנוכה, על גבורה יהודית מתאריך 1 בדצמבר 1963

שם המאמר: בחורי ישראל הגיבורים באי כרתים

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא הנישואין במקורות ישראל מתאריך 1 באוגוסט 1963

שם המאמר: החתונה ומנהגיה אצל המוסלמים

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא האנטישמיות:מקורה ותולדותיה מתאריך 30 בנובמבר 1962

שם המאמר: שנאת היהודים באיסלם

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא בריאת העולם מתאריך 18 בספטמבר 1963

שם המאמר: בריאת העולם לפי המקורות המוסלמיים

לפתיחת המאמר