מאמרי מגזין מחניים מאת הרב יוסף דב הלוי סולובייצ׳יק

גליון מחניים בנושא על פרשנות התורה (א) מתאריך 26 בנובמבר 1992

שם המאמר: סגוליותו של ספר משנה תורה

לפתיחת המאמר