מאמרי מגזין מחניים מאת הרב פרופ׳ ל. י. רבינוביץ

גליון מחניים בנושא נדחי ישראל וקהילות נידחות מתאריך 20 ביולי 1964

שם המאמר: יהודי האי ג׳רבה

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא הפזורה היהודית בימינו מתאריך 5 בפברואר 1962

שם המאמר: יהדות דרום אפריקה

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא גיור וגרים מתאריך 16 באפריל 1964

שם המאמר: בעיות גיור בקהילות ישראל

לפתיחת המאמר