מאמרי מגזין מחניים מאת הרב פריג׳ה זוארץ

גליון מחניים בנושא נדחי ישראל וקהילות נידחות מתאריך 20 ביולי 1964

שם המאמר: היהודים שוכני המערות בארץ לוב

לפתיחת המאמר