מאמרי מגזין מחניים מאת חיים לשם

גליון מחניים בנושא על העבודה והמלאכה בישראל מתאריך 13 באפריל 1964

שם המאמר: עבודה ומלאכה במחשבת היהדות

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא שמעון בר כוכבא - האיש והמרד מתאריך 1 לאוגוסט 1961

שם המאמר: מרד בר כוכבא

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא תנועות וזרמים בישראל מתאריך 1במאי 1963

שם המאמר: תורת הנסתר והתפשטותה

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא ראש השנה לאילן 1961 מתאריך 1 בפברואר 1961

שם המאמר: תקנות לבני כפרים בארץ ישראל ובגולה

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא מלחמה במקרא מתאריך 15 במאי 1962

שם המאמר: גיוס ומערך המלחמה במקרא

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא לג בעומר מתאריך 3 מאי 1961

שם המאמר: רבי עקיבא והמרד הגדול

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא ירושלים בחורבנה ובתקומתה מתאריך 5 ביולי 1961

שם המאמר: ירושלים באגדה

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא ימים נוראים 1962 מתאריך 28 בספטמבר 1962

שם המאמר: מידותיו של הקב״ה

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא ימים נוראים 1961 מתאריך 10 בספטמבר 1961

שם המאמר: שליחי ציבור בספרות התלמודית והמדרשית

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא ימי הפורים 1966 מתאריך 25 בפברואר 1966

שם המאמר: תענית אסתר ופורים והקראים

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא ימי הפורים 1962 מתאריך 7 במרץ 1962

שם המאמר: היהודי כנושא ללעגם של הגויים

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא ימות הגשמים מתאריך 25 לאוקטובר 1960

שם המאמר: חורף ולילותיו באגדה

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חודש טבת מתאריך 10 בדצמבר 1961

שם המאמר: קדמותה של יהדות ספרד

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג השבועות 1962 מתאריך 7 ביוני 1962

שם המאמר: פרשנות המקרא אצל חז״ל

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג הפסח 1963 מתאריך 5 באפריל 1963

שם המאמר: סדר ליל פסח

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג הפסח 1962 מתאריך 18 באפריל 1962

שם המאמר: יורדי ים במקורותינו

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג הסוכות 1961 מתאריך 26 בספטמבר 1961

שם המאמר: על מנהג עתיק בשמחת תורה

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג החנוכה 1960 מתאריך 12 בדצמבר 1960

שם המאמר: דמות החיל העברי

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג החנוכה 1961 מתאריך 5 בדצמבר 1961

שם המאמר: "עם המלומד בנסים"

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא התורה שבעל-פה מתאריך 21 במאי 1961

שם המאמר: צורבא מרבנן

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא הספר העברי מתאריך 5 ביולי 1966

שם המאמר: הסכמות על ספרים

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא המגילות הגנוזות במדבר יהודה מתאריך 15 באוקטובר 1961

שם המאמר: מגילת ברית דמשק

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא גיור וגרים מתאריך 16 באפריל 1964

שם המאמר: אברהם ויתרו — גרים ראשונים

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא "הישיבות" בתולדות ישראל מתאריך 24 במאי 1963

שם המאמר: דמות ראש הישיבה

לפתיחת המאמר