מאמרי מגזין מחניים מאת יוסף כרמל

גליון מחניים בנושא נדחי ישראל וקהילות נידחות מתאריך 20 ביולי 1964

שם המאמר: בין יהודי קוצ׳ין

לפתיחת המאמר