מאמרי מגזין מחניים מאת פרופ׳ אריה טרטקובר

גליון מחניים בנושא ראש השנה לאילן 1961 מתאריך 1 בפברואר 1961

שם המאמר: עובדי אדמה יהודיים בתפוצה

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא נדחי ישראל וקהילות נידחות מתאריך 20 ביולי 1964

שם המאמר: עדת "בני ישראל" בהודו

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא הקהילה הגדולה בתפוצות ישראל מתאריך 15 בפברואר 1967

שם המאמר: דמות הקהילה הגדולה

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא הפזורה היהודית בימינו מתאריך 5 בפברואר 1962

שם המאמר: בעיות היסוד של הפזורה היהודית

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא בריאת העולם מתאריך 18 בספטמבר 1963

שם המאמר: היהודים בעולם בתשכ״ג

לפתיחת המאמר