מאמרי מגזין מחניים מאת פרופ׳ בנציון דינור

גליון מחניים בנושא סוגיות בחינוך היהודי מתאריך 1 לאוגוסט 1966

שם המאמר: חינוך בתקופת המקרא

לפתיחת המאמר