מאמרי מגזין מחניים מאת פרופ׳ דב רפל 

גליון מחניים בנושא על פרשנות התורה (א) מתאריך 26 בנובמבר 1992

שם המאמר: תרגום יונתן בן עוזיאל

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא על מתינות וקנאות ביהדות מתאריך 22 לאפריל 1993

שם המאמר: הסובלנות

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא על האגדה והמדרש מתאריך 11 במאי 1994

שם המאמר: ממדרש לאגדה

לפתיחת המאמר