מאמרי מגזין מחניים מאת פרופ׳ דוד פלוסר

גליון מחניים בנושא ראש חודש מתאריך 25 בפברואר 1964

שם המאמר: הלוח המיוחד של כת מדבר יהודה

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא עלילות ומשפטי ראווה נגד יהודים 1966-08 מתאריך 18 בספטמבר 1966

שם המאמר: מוצא עלילות הדם

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא על מתינות וקנאות ביהדות מתאריך 22 לאפריל 1993

שם המאמר: מתינותו של הלל הזקן

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא על הקבלה ותורת הנסתר מתאריך 1 לאוקטובר 1993

שם המאמר: האופי המיסטי של אנשי קומראן 

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא משה רבנו מתאריך 15 במאי 1967

שם המאמר: משה איש האלהים

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא לחג החנוכה, על גבורה יהודית מתאריך 1 בדצמבר 1963

שם המאמר: גבורה וקידוש השם

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא כשרות מתאריך 17 בדצמבר 1963

שם המאמר: הכשרות והאומה

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא ימים נוראים 1962 מתאריך 28 בספטמבר 1962

שם המאמר: מוסר היהדות ומוסר האומות

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא ימים נוראיים מתאריך 14 בספטמבר 1966

שם המאמר: אמונה וקיום מצוות בדורנו

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא יהדות ויוונות מתאריך 25 בדצמבר 1966

שם המאמר: תרבות יון ותורת ישראל

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא יהדות ויוונות מתאריך 25 בדצמבר 1966

שם המאמר: מוצא עלילות הדם

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג הפסח 1963 מתאריך 5 באפריל 1963

שם המאמר: שעבוד ישראל בארצו

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג הפורים 1963 מתאריך 1במרץ 1963

שם המאמר: המן הרשע

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג הסוכות 1962 מתאריך 12 באוקטובר 1962

שם המאמר: זמן שמחתנו

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא השלום במקורות היהדות מתאריך 20 בפברואר 1969

שם המאמר: חזון השלום בין העמים

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא הרפואה במקורות היהדות (א) מתאריך 20 באוקטובר 1969

שם המאמר: תפקיד הרופא לפי בן־סירא

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא האנטישמיות:מקורה ותולדותיה מתאריך 30 בנובמבר 1962

שם המאמר: הנצרות ושנאת ישראל

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא האישה במקורות היהדות מתאריך 4 בפברואר 1965

שם המאמר: האשה בימי הבית השני

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא גיליון המאה על אמונה ויהדות מתאריך 3 באוקטובר 1965

שם המאמר: התפיסה ההיסטורית של היהדות

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא גיור וגרים מתאריך 16 באפריל 1964

שם המאמר: הגיור בימינו

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא בריאת העולם מתאריך 18 בספטמבר 1963

שם המאמר: מוטיבים מפרשת בריאת העולם בגלגולם הגשמי בנצרות

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא אסטרונומיה ואסטרולוגיה ביהדות מתאריך 20 בספטמבר 1971

שם המאמר: טיסה לחלל והשקפת עולם יהודית

לפתיחת המאמר