מאמרי מגזין מחניים מאת שלמה ויסבליט

גליון מחניים בנושא סוגיות בחינוך היהודי מתאריך 1 לאוגוסט 1966

שם המאמר: דרכי־ הוראה במשנת הרמב״ם

לפתיחת המאמר