מאמרי מגזין מחניים מאת שמעון תודר

גליון מחניים בנושא ראש השנה לאילן 1961 מתאריך 1 בפברואר 1961

שם המאמר: עץ — אדם

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא עלילות ומשפטי ראווה נגד יהודים 1966-09 מתאריך 22 ספטמבר 1966

שם המאמר: משפטים בסיפורי עם

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא סוגיות בחינוך היהודי מתאריך 1 לאוגוסט 1966

שם המאמר: החדר כמוסד חינוכי

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא ימים נוראים 1962 מתאריך 28 בספטמבר 1962

שם המאמר: כפרת עוון

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג הפסח 1963 מתאריך 5 באפריל 1963

שם המאמר: שעבוד וגאולה בתפיסת היהדות

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג הפורים 1963 מתאריך 1במרץ 1963

שם המאמר: מסכת "שקרים"

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג החנוכה 1960 מתאריך 12 בדצמבר 1960

שם המאמר: על אור וחושך / לקט אמרות ופתגמים

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא הרפואה במקורות היהדות (ב) מתאריך 1 בדצמבר 1969

שם המאמר: יחס העם אל הרפואה

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא בריאת העולם מתאריך 18 בספטמבר 1963

שם המאמר: מסורות וסמלים בבריאת העולם

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא אסטרונומיה ואסטרולוגיה ביהדות חלק ב מתאריך 1בנובמבר 1971

שם המאמר: במעגלי ה "מ ז ל"

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא א"י המשוחררת והמקומות הקדושים 1967 מתאריך 5 בנובמבר 1967

שם המאמר: גלגל במעברות הירדן

לפתיחת המאמר