גיליון 31 במאי 1960

נושא הגליון תנועת החסידות

מבוא: גיליון זה, היוצא לקראת חג השבועות, עוסק בתנועת החסידות למלאות מאתיים שנה לפטירת רבי ישראל בעל שם טוב- הבעש"ט, יוצר תנועת החסידות. הגיליון מחולק למספר מאמרים העוסקים בחג השבועות ולאחריהם, הגיליון עוסק בחסידות ובבעש"ט.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן עשרת הדברות 7
פרופ׳ ש. א. הרטום מגילת רות וחג מתן התורה 14
יהודה רצהבי הספר במשכנות יהודי תימן 23
רחל ינאית־בן־צבי אל הירדן 30
דוד דוידוביץ שבועות באמנות היהודית העממית 34
הרב ש. י. זוין דמותו של ר׳ שניאור זלמן בעל התניא 43
הרב מרדכי הכהן הרקע הסוציאלי להתפשטות תנועת החסידות 44
י. ל. גירשט החסידות כמאורע הסטורי ביהדות 50
בצלאל לנדוי הליכוד החברתי בין תלמידי הבעש״ט 58
יצחק ליכטנשטין טפוסי חסידים (בציור) 64
ד"ר דב נוי אגדת הבעש״ט בהרי הקרפטים 66
א. מ. הברמן מסיפורי הבעש״ט 74
הרב מנחם הכהן לידתו של הצדיק 78
דויד כהן גאות אדם תשפילנו (אגדה) 84
ד"ר אברהם רובינשטיין הצדיק והעדה 86
מאיר מדן נוסח התפילה של החסידים 92
ד"ר יום־ טוב לוינסקי רמ״ז בתורת החסידות 98
מ. ש. גשורי הבעש"ט מפענח הניגון החסידי 105
יוחנן טבסקי בחצר מזריטש' (סיפור) 110
פרופ׳ דב סדן האוצר / לדרכו של משל ונמשל 116
ד"ר דוד פלוסר סיפורי המעשיות של ר׳ נחמן מברסלב — ודורנו 126
מאיר אוריין דמותו של ר׳ מנחם מנדיל מקוצק 128
אברהם יערי עליית החסידים הגדולה לארץ ישראל 136
מאנה כץ טפוסי חסידים (בציור) 142
ישראל תא־שמע הכוונה בעשית מצווה 144
ד"ר ש. שבת פגישות עם חסידים ברוסיה הסוביטית 148
ישעיהו מאורי חידון לחג השבועות 154