גיליון 3 מאי 1961

נושא הגליון לג בעומר

מבוא: גיליון זה עוסק בלג בעומר. המאמרים בגיליון עוסקים במועד זה מזוויות שונות בצורת מאמרים, שירים וסיפורים. המאמרים מתייחסים רובם להקשרים שונים בלג בעומר אבל חלקם מתעסק בנושאים אחרים הקשורים למועד זה.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן סמכויות הסנהדרין לאחר חורבן הבית השני 5
יצחק בן־ צבי מירון והילולא דרשב״י 15
שי עגנון גבור קטן / שיר לל״ג בעומר 19
הרב מרדכי הכהן ל״ג בעומר / מקורות הלכות ומנהגים 20
הרב עבדיה הדאיה ל״ג בעומר עפ״י הקבלה 32
שמואל חגי ההדלקה וההלכה 38
א. מ. הברמן פיוטי ל״ג בעומר 42
הרב מנחם הכהן חץ וקשת בל״ג בעומר 42
יצחק אלפסי ל״ג בעומר בחצרות צדיקים 46
חיים לשם רבי עקיבא והמרד הגדול 49
ד"ר דוד פלוסר לדמותו של רבי שמעון בר יוחאי 54
הרב מרדכי פירון לימוד התורה במשנת הרשב״י 58
בצלאל לנדוי ספר הזוהר הקדוש 62
ד"ר דב נוי משלי המלכים של רשב״י 73
שרגא גפני מלחמות הגליל בעבר ובהווה 88
ד"ר שמואל אברמסקי גלגולי היאחזות בגליל 92