גיליון 12 ליולי 1966

נושא הגליון הכותל המערבי במסורת ישראל

מבוא: גיליון זה מוקדש לכותל המערבי, הגיליון שיצא לאור לפני מלחמת ששת הימים, כאשר הכותל המערבי היה בשטח הירדני. הגיליון נכתב מתוך רצון להזכיר את חשיבותו של הכותל המערבי למרות שבאותה עת לא היה חלק ממדינת ישראל הצעירה. המאמרים בגיליון עוסקים בכותל מזוויות שונות, בוחנים מנהגים הקשורים אליו, עוסקים בארכיאולוגיה הקשורה בו ובנושאים נוספים.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן סודות הנבואה ורוח הקודש לאחר חורבן הבית 3
אורי צבי גרינברג כחום היום עלי בעם /שיר 8
ד"ר זאב וילנאי הכותל המערבי במסורת ישראל 12
הרב מרדכי הכהן תפילות הכותל המערבי 15
מיכאל פייסט הכותל בארכיאולוגיה 26
אברהם ברוידס שני שירים 33
ד"ר יום־טוב לוינסקי מנהגות ליד הכותל המערבי 34
ד"ר דב נוי סיפורי עם על הכותל המערבי 44
בצלאל לנדוי הכותל — סמל ירושלים בגולה 56
שיין קורא אבני הכותל בשירה העברית 64
אפרים צורף הכותל המערבי באומנות 70
חיים שוארצבום הכותל המערבי במסורת האסלאם 74
ד"ר יוסף נדבה משפט הכותל 80
משה רבי פעם ראשונה ליד הכותל 86