גיליון 12 ליולי 1966

נושא הגליון הכותל המערבי במסורת ישראל

מבוא: גיליון זה מוקדש לכותל המערבי,הגיליון נכתב לפני מלחמת ששת הימים, כאשר יהדים לא הורשו להיות בכותל המערבי. לכן, הגיליון נכתב מתוך רצון להזכיר לעם את חשיבותו של הכותל המערבי לרות חוסר נגישותו לעם היהודי שישב בישראל. המאמרים בגיליון עוסקים בכותל מזויות שונות ומסתכלים על מנהגים הקשורים אליו, על הארכיאולוגיה שלו ועל דברים נוספים.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן סודות הנבואה ורוח הקודש לאחר חורבן הבית 3
אורי צבי גרינברג כחום היום עלי בעם /שיר 8
ד"ר זאב וילנאי הכותל המערבי במסורת ישראל 12
הרב מרדכי הכהן תפילות הכותל המערבי 15
מיכאל פייסט הכותל בארכיאולוגיה 26
אברהם ברוידס שני שירים 33
ד"ר יום־טוב לוינסקי מנהגות ליד הכותל המערבי 34
ד"ר דב נוי סיפורי עם על הכותל המערבי 44
בצלאל לנדוי הכותל — סמל ירושלים בגולה 56
שיין קורא אבני הכותל בשירה העברית 64
אפרים צורף הכותל המערבי באומנות 70
חיים שוארצבום הכותל המערבי במסורת האסלאם 74
ד"ר יוסף נדבה משפט הכותל 80
משה רבי פעם ראשונה ליד הכותל 86