אודות המרכז

מרכז ספיר לתרבות ולחינוך יהודי נוסד בירושלים לפני קרוב לחמישה עשורים, בשנת תשל"ד-1974.

מאז ועד היום מטרותיו הן יצירת חיבורים וקשרים בין קבוצות ומגזרים שונים, וחיזוק התרבות והמורשת היהודית כתשתית משותפת של ידע וערכים.

עקרונות מנחים 

  • סובלנות – עיסוק בזהות יהודית מתוך חיבור לחייהם של קהל היעד וללא כפייה של תפיסת עולם מסוימת
  • פלורליזם – רגישות והתייחסות למגוון תפיסות ודרכים בהן ניתן לבטא זהות יהודית בימינו
  • השכלה – מאבק בבורות ובדעות קדומות כלפי תרבות יהודית
  • עמיות יהודית – ראיית היהודים בישראל כחלק בלתי נפרד מהעם היהודי בעולם

 

בעת הקמתו ובשנותיו הראשונות היה מרכז ספיר חלוץ ומוביל בתחום ההתחדשות היהודית בישראל ובמידה רבה הקדים את התפתחותו והתרחבותו הניכרת של תחום זה בישראל בשני העשורים האחרונים. כיום התרומה הייחודית של מרכז ספיר נובעת מהראייה המערכתית המקיפה והאסטרטגית של שדה ההתחדשות היהודית בישראל, כאשר מטרות המרכז מתממשות באמצעות ייזום תכניות חדשניות בשיתוף פעולה עם ארגונים הפועלים בתחום  ומתן תמיכה לפרויקטים בתחום התרבות היהודית ישראלית, בארבעה ערוצים מרכזיים:

  1. העלאת רמת הידע הקיים בתחום באמצעות מחקר, הערכה ומיפוי – הארגונים בתחום פועלים ומקבלים החלטות במצב של העדר מידע מספק. גם לאחר כמה עשורים של פעילות, עדין אין תמונת מצב ברורה דיה לגבי קהלי יעד פוטנציאלים, צרכיהם ומאפייניהם. יצירת בסיס ידע תיאורטי ויישומי לתחום כולו, חיונית להתפתחותו של התחום והתרחבותו לכיוונים חדשים.
  2. מבט אסטרטגי על התחום ופיתוח מודלים חדשים של פעילות – ארגונים, בכל תחום, נוטים, באופן טבעי ומובן, להישאר "בתחום הנוחות" ולהמשיך בפעילות שבה הם מורגלים ומרגישים בטוחים בהצלחתם. בהתבסס על המחקר וההערכה, מרכז ספיר תורם תרומה ייחודית לתחום בזיהוי והצבעה על קהלי יעד פוטנציאליים ומרחבי פעולה חדשים, ומתווה מודלים חדשים לפעילות ענפה בתחום. פיתוח מודלים חדשים לפעילות כרוך בתהליך מתמשך של מחקר, איסוף נתונים, מיפוי, ניתוח הנתונים ויצירת אפשרויות לפעילות.
  3. קידום חשיבה תוצאתית ומדידת הצלחה – הגדרת מטרות ותוצרים מצופים של הפעילות בתחום ופיתוח מדדים וכלים למדידת הצלחת הפעילויות. מרכז ספיר פועל בתחום זה באמצעות פיתוח תאוריות שינוי ומודלים לוגיים (Logic models) לפרויקטים ותכניות בתחום היהדות הישראלית וכן באמצעות ליווי מחקרי הערכה לפרויקטים ולמיזמים שהוא שותף בהם.
  4. קידום שיתופי פעולה בין-ארגוניים ואיגום משאבים – רובו של שדה ההתחדשות היהודית בישראל מורכב מארגונים קטנים יחסית. שיתופי פעולה יכולים לסייע לארגונים בעלי מטרות דומות לקדם את מטרותיהם. במקרים רבים אפשר למזג תשתיות ובכך לחסוך עלויות רבות. מרכז ספיר מקדם את שיתופי הפעולה בין ארגונים המכוונים לקהלי יעד דומים.
 
 

ליצירת קשר: office@sapircenter.org.il

בניין מרכז ספיר ברובע היהודי בירושלים
שבתא מיזם של חממת שמיטה