ימים לאומיים

בלוח השנה העברי, 'הימים הלאומיים' הם הקרובים אלינו ביותר, בשל זמנם הכרונולוגי ובשל הרלוונטיות שלהם לחיינו, במובן הפשוט והקיומי ביותר. משום כך, רבים מייחסים חשיבות רבה לטקסים המציינים ימים אלו, ורואים בהם מרכיב חשוב בעיצוב הזהות המשותפת של קהילות ישראליות רבות. עיצוב זכרון משותף, סיפור משותף, מייצר מרכז, זהות ושייכות לחברה ואלה בתורם מחזקים את החוסן הפנימי של החברה כולה. ההצעות המובאות כאן נועדו להציע דרכים נוספות לקיום טקסים בימים הלאומיים, טקסים שיוצרים חיבור אינטימי יותר בין המשתתפים, ומחזקים את המרכז המשותף של הקהילה. הפעילויות נכתבו עבור קהילות מושבים, אך הם מתאימים לכל קהילה. ההשראה לפיתוח התכנים התקבלה מתוכנית 'ההתכנסות ליום השואה' שפותחה במכון ון ליר ומכון הרטמן בירושלים. צוות כתיבה: חגית ברטוב גן כהן-דגן עינב לוצטו קרן חזן הפעילויות יעלו בקרוב

לפניכם מגוון תוכניות לחגים: