שבועות

חג השבועות עשיר בערכים ובתכנים – הוא מציין את סיומה של ספירת העומר, ספירת חמישים הימים שבין פסח חג האביב לשבועות- חג הקציר, הוא חוגג את הברית שנכרתה בהר סיני בין עם ישראל לאלוהיו במעמד מתן תורה, הוא חג של הכרת תודה ושמחה על הביכורים, והחג בו נוהגים לקרוא את מגילת רות, העוסק בחסד, בקבלת הגרים והזרים ובכוחה של קהילה. לאורך השנים נכרכו הערכים הרבים אלו באלו, והם עדיין רלוונטיים ומשמעותיים גם בימינו. בפעילויות המוצעות להלן תוכלו למצוא רעיונות לטקסי שבועות הנהוגים בישובים חקלאיים, אך לא רק, רעיונות לפעילויות קהילתיות ודפי לימוד המתאימים לערב 'תיקון שבועות' קהילתי. הפעילויות נכתבו עבור קהילות מושבים, אך הם מתאימים לכל קהילה. צוות כתיבה: חגית ברטוב ענבל בריסקין פרי אפרת לדרפיין-גלבוע רבקה הזה עדנה אשד גל כהן-דגן

לפניכם מגוון תוכניות לחגים:

למה שבעת המינים?

מבוא והסבר על מהותם הריאלית והסמלית של שבעת המינים

לתוכנית

לימוד קהילתי: שבעת המינים

הצעה ללימוד על אופייה של הארץ על הטוב והקשה שבה ועל משמעותם לחיינו

לתוכנית

פעילות קהילתית: שבעת המינים בקהילה

הצעה לפעילות קהילתית על האנשים המקומות והמאכלים שהשתבחה בהם הקהילה

לתוכנית

מהו חג הביכורים?

מבוא והסבר על הביכורים כסמל וכממשות

לתוכנית

לימוד קהילתי: מקצות הארץ באנו הבאנו ביכורים

הצעה ללימוד המביא לידי ביטוי 'ביכורים' של חברות וחברי הקהילה

לתוכנית

טקס: חג הביכורים בקהילה

הצעה לטקס קהילתי שעוסק בביכורים במסורת ובקהילה

לתוכנית

חסד וזרות במגילת רות

מבוא והסבר על הערכים המובילים במגילת רות הנקראת בשבועות

לתוכנית

שיש בכל זה טעם

לימוד קהילתי על חסד וקרבה במגילת רות

לתוכנית

טקס: חסד בקהילה

הצעה למבנה ותכנים לטקס קהילתי העוסק בחסד

לתוכנית

פעילות קהילתית: גמילות חסדים

הצעה לפעילות קהילתית ברוח של גמילות חסדים ונתינה

לתוכנית

זרות זו לא מילה גסה

הצעה לפעילות לנוער

לתוכנית

מתן תורה

מבוא והסבר על הרלוונטיות של מתן תורה לימינו

לתוכנית

לימוד קהילתי: מתן תורה

לימוד על מערכת היחסים המורכבת בין ע ישראל, התורה ואלוהים

לתוכנית

טקס קהילתי: מתן תורה

הצעה לתכנים ומבנה לטקס בנושא מתן תורה


בהרים יכולים להאמין

הצעה לפעילות קהילתית על כוחו של המבט מגובה של הר

לתוכנית