למעלה משלשה עשורים פועלים בישראל ארגונים, אנשים ונשים, המקדמים פיתוח של תרבות יהודית ישראלית, שצומחת הן מהמסורת העתיקה והן ממגוון הזהויות והאתגרים של החברה הישראלית. במהלך שנים אלה התפתח מחקר אמפירי וכתיבה עיונית והגותית אודות שדה יהדות ישראלית (ובשמו הקודם "התחדשות יהודית בישראל"). מאגר זה נועד לכנס לראשונה, למקום אחד, את מיטב המחקרים, הדוחות והניתוחים העוסקים בהיבטים שונים של שדה יהדות ישראלית.

למאגר שתי מטרות מרכזיות:

  1. להציע לחוקרים, לבעלי תפקידים ולפעילים ידע תיאורטי, ניתוח ומחשבה בתחום היהדות הישראלית, המרוכזים במקום אחד.
  2. ליצור תמונה רחבה של כלל ההיבטים של היהדות הישראלית ולאפשר השפעה, חיבור והשראה בין התחומים השונים שצומחים מתוך היהדות הישראלית.

המאגר מחולק על פי מספר נושאים מרכזיים. לכל מאמר מתלוות גם תגיות המאפשרות לגולשים דרך נוספת לבחינת החומרים באתר. מרבית המאמרים הועלו לאתר מרכז ספיר, ומיעוטם נמצאים באתרים אחרים, וניתן להגיע אליהם דרך קישור מאתר זה. המאגר ימשיך ויגדל עם צמיחת המחקר, נשמח אם תפנו אותנו למחקרים רלבנטיים שאינם נמצאים כיום במאגר.

אנחנו מודים להוצאות, לכתבי העת ולמחברות ולמחברים, על הבנתם את חשיבותו של המאגר ועל האישור שנתנו לנו להעלות את המאמרים לאתר.

יהדות ישראלית
יהדות ישראלית עוסקת בלימוד, בפיתוח טקסים, תרבות וזהות הצומחים מתוך דיאלוג בין אנשים ובין מקורות.
בתי מדרש
בתי המדרש הישראלים, יונקים ממסורת ביהמ"ד, ומחדשים לימוד דיאלוגי, יצירתי, ומשמעותי ללומדים ולחברה הישראלית.
בתי תפילה
הטקסים בבתי תפילה ישראלים מבוססים על המסורת ומשלבים פרשנות, שירים וטקסטים עכשוויים.
זהות יהודית-ישראלית
מורכבותה של הזהות היהודית-ישראלית שמכילה קונפליקטים בין קבוצות ודעות, עומדת במרכז העשייה של יהדות ישראלית.
חילוניוּת, מסורתיוּת ודתיוּת
שאלות על משמעותם של החילוניות, הדתיוּת והמסורתיוּת ועל המפגש והדיאלוג ביניהם, מרכזים בשדה יהדות ישראלית.
עמיות יהודית
הכרות וחיבור של ישראלים ליהדות התפוצות, מעודדת חיזוק של הזהות היהודית, מתוך ההכרות עם השונה והדומה.
קהילה וקהילתיוּת
ארגוני יהדות ישראלית מפתחים מודלים המחזקים את קשרי הקהילה מתוך דיאלוג עם המסורת הקהילתית היהודית וחידושה.
חינוך וצעירים
מערכת החינוך ומכינות קד"צ פועלות כדי להעביר לדורות הבאים את המורשת התרבותית, למרות המורכבות ובגללה.
פמיניזם יהודי בישראל
נשים הנאבקות על זכותן להיות חלק פעיל בחיים היהודיים – קהילתיים, הובילו להתפתחויות ולהשפעות מגוונות
מעגל השנה ומעגל החיים
אירועי שנה וחיים מבטאים לעיתים ערכים רחוקים מהזהויות החילוניות של החוגגים, הפער מעודד פיתוח חגיגות מתחדשות.
רוחניות יהודית בישראל
במקביל ליהדות ישראלית, התפתחו בישראל תפיסות רוחניות של העידן החדש, שחלקן יצרו חיבורים מעניינים בין העולמות.