מעגל השנה ומעגל החיים

רבים מהיהודים בישראל נוגעים באופנים שונים  בתרבות היהודית הן במועדי השנה היהודיים והישראלים שבמעגל השנה, והן בטקסי חיים יהודיים המצוינים במשפחות ובקהילות. הפער בין הפרקטיקה המקובלת של חגיגות וציון אירועי שנה וחיים, לבין זהויות חילוניות מעלה שאלות רבות, ומעודד פיתוח דרכים מחודשות לציין ולחגוג אירועים אלו.

מטקסט מקונן לאירוע מכונן: על תפיסת היהדות החילונית את ט' באב ומשמעותה ביחס לתופעת התחדשות היהדות

מחקר אמפירי
אבוחצירא, חנה   צבר-בן יהושע, נעמה

עיונים בשפה ובחברה, 10 (1), עמ' 129 - 145 [2017]

עברית

, , , , , ,

המצאת טקסים יהודים: טקסי חתונה ולוויה לא אורתודוקסים בישראל

מחקר אמפירי
פרשיצקי, אנה

עיונים כתב עת רב תחומי לחקר ישראל, סדרת נושא 7, עמ' 242-283 [2014]

עברית

, , , , ,

נעשה לנו חג – חגים ותרבות אזרחית בישראל

ספר
שוהם, חזקי

המכון הישראלי לדמוקרטיה [2014]

עברית

, , , ,

היהדות במרחב החילוני: תיקון ליל שבועות כביטוי לרצון חילונים ודתיים לחוות יחד את הגרסה המקורית של התיקון

מחקר אמפירי
צבר-בן יהושע, נעמה   שורק, יונה   

א.אייל (עורך) כיוונים חדשים- לענייני ציונות, יהדות, מדיניות, חברה ותרבות, 27, עמ' 211-202 , בהוצאת ההסתדרות הציונית העולמית בסיוע קק"ל. [2012]

עברית

, , , , , ,

הבניית זיכרון קולקטיבי בטקסי נישואים יהודים אורתודוקסים ואלטרנטיביים

מחקר אמפירי
פרשיצקי, אנה

מגמות מח (1), עמ' 86 -108 [2011]

עברית

, , , , , , ,

מאמר זה בוחן את דפוסי הזיכרון הקולקטיבי הבאים לידי ביטוי במגוון טקסי נישואים יהודיים הנערכים כיום בישראל. בתוך כך נדונים התכנים הסמליים של טקסים אלה וסוג השחקנים המעורבים בהם. במוקד הדיון עומד רכיב אחד של טקס החתונה היהודית: שבע הברכות הנאמרות במעמד החופה האורתודוקסית, ולעומתו הברכות הנאמרות בט...

חג מסורתי ומיתוס לאומי: חג חנוכה ומיתוס המכבים בציונות הישוב ובמדינת ישראל

הגות ועיון
דון יחיא, אליעזר

א. דון יחיא (עורך) בין מסורת לחידוש: מחקרים ביהדות, ציונות ומדינת ישראל: ספר זכרון ליהושע קניאל (560 – 581) [2005]

עברית

, , , , , ,

יום כיפור, בין בריחה לחיפוש תוכן חילוני

מחקר אמפירי
דשן, שלמה

פנים 7, עמ' 45 -54 [1998]

עברית

, , , ,

ישראלים חילונים בליל הפסח: צלה של משפחתיות על סמלים דתיים

מחקר אמפירי
דשן, שלמה

מגמות ל"ח (4), עמ' 528 - 546 [1997]

עברית

, , , , , , ,

המאמר בוחן את יחסם של יהודים חילונים לליל הסדר, על פי סקר משנת 1993 - רוב מכריע של ישראלים-חילונים חוגגים את ליל הפסח. לנוכח עובדה זו נשאלת השאלה מה מאפיין את החגיגה הזו. מהמחקר עולה כי היסוד המשפחתי-נשי בולט בחגיגות וכי הטקסט המסורתי מעורר קשיים ואי נוחות לחוגגים, ההתמודדות של רבים היא דרך חי...

הקהל – טקסים מעצימים קהילתיות

נקודת מבט
מעוז, יעקב

פורסם באינטרנט

עברית

, , , ,