עמיות יהודית

בתוך הדיון על התחדשות יהודית בישראל, התברר לרבים כי היהדות הישראלית אינה יכולה להיות מנותקת מיהדות התפוצות, שגם בה מתרחשים תהליכים מעניינים ומשמעותיים של התפתחות ושינוי. מעבר לשאלות הסולידריות והאינטרסים, ההכרות והחיבור של ישראלים ליהדות התפוצות, מעודדת חיזוק של הזהות היהודית, הן בשל ההכרה בשוני בין התרבויות היהודיות העכשוויות ולמידה מהדומה ומהשונה והן בשל החיבור למעגל רחב יותר שזהותו אינה קשורה רק למקום אלא גם לתרבות.

תפישות של עמיות יהודית במרחב הזהותי

הכהן וולף, חגית   הורנצ'יק, גבריאל   

א. מעוז וא. הכהן (עורכים), זהות יהודית, אוניברסיטת תל-אביב - הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, עמ' 153- 172 [2014]

עברית

עמיות יהודית (Jewise peoplehood) הוא מושג חדש יחסית, ההולך ותופס מקום מרכזי בשיח על יהדות, על יהודיות ועל זהות יהודית בישראל ובתפוצות. השכיחות הגבוהה שבה מוזכר המושג מצביעה על החשיבות המיוחסת לעמיות ומעלה את הצורך לברר ולהבהיר את ההגדרות ואת המשמעויות הניתנות למושג בהקשרים רבים. מאמר זה מבקש לבח...

יהודי התפוצות הם אחינו: סוגיות של זהות ועמיות יהודית בקרב צעירים ישראלים

לרון, דינה   מיטלברג, דוד   

עיונים בחינוך, 7/8 עמודים 76 - 98 [2013]

עברית

מחקרים רבים מעידים שבעשורים האחרונים ישנם סדקים בסולידריות הגלובלית של העם היהודי, ניכרת מגמת ירידה בתחושת הקשר של צעירים ישראלים עם העם היהודי בתפוצות ובתחושת השייכות שלהם לעם בכלל, מגמה זו מאפיינת גם את יחסם של צעירים יהודים בתפוצות כלפי ישראל. מחקר זה מבקש לבחון את עוצמת רכיביה של הזהות היהוד...

Israeli-Jews vs. Jewish-Israelis: The Public and Private Ritual Basis of Israeli Jewish Identification with the Jewish Diaspora.

קופלוביץ, עזרא   רוזנברג, ליאור   

H. E. Goldberg, S. M. Cohen, and E. Kopelowitz (Ed) Dynamic Belonging: Contemporary Jewish Collective Identities, 136–50. New York: Berghahn Books [2011]

אנגלית

כיצד מבינים יהודים ישראלים את טיב הקשרים בינם לבין יהודים שגרים במקומות אחרים? נתונים מסקר של מכון גוטמן משנת 2000 מצביעים על מורכבות ביחס של יהודים בישראל כלפי יהודי התפוצות. יהודים ישראלים מבטאים רמה גבוהה של הזדהות יהודית; 82% מהיהודים הישראלים מעידים כי היו בוחרים להיוולד יהודים; 95% מרגישי...

Best Practices of Organizations that Build Jewish Peoplehood

קופלוביץ, עזרא   רביד, שלומי   

Research sponsored by Avi Chai Foundation, Nadav Foundation & UJA Federation of NY [2010]

אנגלית

זהות יהודית, אמונה דתית ושמירת מסורת – דו"ח מחקר

אורן, ענת   לוין אפשטיין, נח   יער, אפרים   

יהדות כתרבות, עשור לוועדת שנהר, קרן פוזן [2003]

עברית

מטרת המחקר לבחון את עמדותיו של הציבור ההודי בישראל ואת תפיסותיו בנושאים הנוגעים לזהות יהודית, אמונה דתית ולשמירת מסורת, תוך השוואתן לעמדות יהודי ארה"ב. המחקר נערך בישראל בעקבות סקר שנעשה בקרב יהודים בארה"ב. שני המחקרים נעשו ביוזמתה ובתמיכתה של קרן פוזן. המחקר מציג את מאפייני הזהות והאמונה של ...