פמיניזם יהודי בישראל

מעמדן של נשים במסורת היהודית היה שולי ביחס למעמדם של גברים, הן לא לקחו חלק בלימוד תורה או בהנהגת הציבור, גם לא בתפילות בציבור או בהובלת טקסים משפחתיים. בעשורים האחרונים יותר ויותר נשים נאבקות על זכותן להיות חלק פעיל בחיים היהודיים, הקהילתיים והמשפחתיים, ללמוד וללמד תורה ולפרשה בדרכים מגוונות המושפעות מניסיון חייהן כנשים. תנועה זו הובילה להתפתחויות מגוונות מעולם היהודי ומשפיע גם הוא על שדה יהדות ישראלית.

לא ידעתי שאני רוצה להיות רבה לא היה שם למה שרציתי להיות': סיפורי חיים של רבות בישראל

מחקר אמפירי
לאזנוב, ג'קלין

מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, ל', עמ' 139 - 176 [2016]

עברית

, , , , ,

הפמיניזם האורתודוקסי המודרני בישראל – בין נומוס לנרטיב

מחקר אמפירי
עיר-שי, רונית   ציון וולדקס, תניא

משפט וממשל טו,1-2, עמ' 233-327 [2013]

עברית

, , , , , , , , ,

להיות ל'תלמידת חכם' – מפגש של ידע תלמודי, דתיוּת ומגדר בעולמן של נשים למדניות

עבודה אקדמית
פויכטונגר, רותי

חיבור לשם קבלת תואר 'דוקטור בפילוסופיה', המחלקה ללימודים בין תחומיים, התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר אילן [2011]

עברית

, , , , , , , , , ,

מחקר זה מתחקה אחר ההתנסות של נשים דתיות למדניות הלומדות ומלמדות גמרא. במהלך ההיסטוריה, לימוד גמרא היה נחלתם של גברים בלבד, ולכן נחשב כעיסוק 'גברי'. המחקר מבקש ללמוד מנשים אלה אודות המשמעויות של העיסוק בגמרא בעולמן וההשלכות שלו על זהותן הדתית והלמדנית. כמו כן נבחנת התמודדותן עם מספר סוגיות מפתח המ...