אסטרטגיות פעולה

התרומה הייחודית של מרכז ספיר לפיתוח שדה יהדות ישראלית מתבטאת בראייה מערכתית ואסטרטגית ובחיזוק התשתיות הארגוניות והמקצועיות באמצעות אסטרטגיות הפעולה הבאות:

פיתוח יזמות קהילתית

אנו מובילים יחד עם ארגונים הפועלים בתחום, יוזמות קהילתיות, מרביתן מפותחות באמצעות חממות ליזמות קהילתית יהודית ישראלית. היוזמות הפזורות ברחבי הארץ, צומחות מתוך הקהילות ומצמיחות אותן, מרחיבות את מעגלי הפעילים בתחום התרבות היהודית-ישראלית וניתנות לשכפול וליישום בקהילות ובארגונים נוספים.

פיתוח מודלים של קהילתיות יהודית-ישראלית

אנו שואפים לפתח מודלים של קהילתיות יהודית-ישראלית. פיתוח המודלים מתבסס על הניסיון המצטבר בשדה ובפרויקטים בהם אנחנו מעורבים. כך ניתן לשכפל הצלחות, לצמצם טעויות וליישם את הידע במעגלים רחבים וחדשים.

מחקר ומיפוי

אנו שואפים לחזק את תחום התרבות היהודית – ישראלית באמצעות מיפוי המצב הקיים ומיפוי הפוטנציאל לפעילות תחום, וכן באמצעות הנחת תשתית מחקרית וליווי מחקרי לנעשה בפועל. ידע מחקרי מהווה תשתית הכרחית להמשך הפיתוח של השדה, הכוונת העשייה הקהילתית והתרבותית, שיקוף מגוון העשייה בתחום, ודיוק דרכי העבודה המיטביות.

שיתופי פעולה ואיגום משאבים

רובו של שדה יהדות-ישראלית מורכב מארגונים קטנים יחסית. שיתופי פעולה יכולים לסייע לארגונים בעלי מטרות דומות לקדם את מטרותיהם. אנו מקדמים שיתופי פעולה בין ארגונים הפועלים בתחום ובין גופים מממנים, יוזמים ומובילים כנסים ופאנלים בנושאים רלוונטיים לכלל התחום.

פיתוח תכנים

אנו שואפים לפתח, לאסוף ולפרסם תכנים של תרבות יהודית ישראלית, שיכולים לשמש השראה ולהציע דרכי פעולה לפיתוח תרבות יהודית-ישראלית לקהילות ולארגונים.

התכנים מבוססים על חיבור בין תרבות יהודית לבין ערכים ואורחות חיים עכשוויים, כדי לחזק את הרלוונטיות של התרבות היהודית בימינו.