קהילה וקהילתיוּת

התרבות היהודית התקיימה תמיד בתוך הקשר קהילתי, תפילות, טקסים, דאגה לעניים או חינוך, התקיימו בתוך הקשר קהילתי, והיו מרכזם של החיים היהודים. הצורך בקהילה פחת מאוד במדינת ישראל, בוודאי במרחב האורבני-חילוני. בשנים האחרונות מתעורר בכל העולם וגם בישראל, הצורך לשוב אל חיים קהילתיים, ואל התמיכה החברתית שקהילה מציעה. ארגוני יהדות ישראלית החלו לפתח מודלים של עבודה עם קהילות המחזקים את קשרי הקהילה מתוך דיאלוג עם המסורת הקהילתית היהודית וחידוש של טקסים ומנהגים עתיקים.

עבודת קרן אבי חי בתחום קהילתיות יהודית – ישראלית מקומית: סיכום רפלקטיבי

גופר, רונן

מחקר עבור קרן אבי חי [2019]

עברית

לְחַדֵּשׁ לֶכְתֵּנוּ אֶל הָעַיִן קהילות ההתחדשות היהודית במרחב החילוני בישראל

בידץ, רותי

עבודת תזה, החוג ללימודי תרבות האוניברסיטה העברית בירושלים [2018]

עברית

עבודה זו מבקשת לחקור את ההתפתחות המשמעותית בשדה ההתחדשות היהודית בישראל, של הקמת בתי תפילה חילוניים. תופעה זו החלה בשנת 2,000 בהקמת קהילת 'ניגון הלב' על ידי אנשי 'המדרשה' באורנים ותושבי עמק יזרעאל, מאז נוצרו בארץ עשרות קבוצות או קהילות המתכנסות לקבלות שבת או חג, במרחב חילוני. חלקן נפגשו לזמן מה...

התחדשות קהילתיות יהודית: אתגר לנוכח הפוסט-מודרניזם

בן יוסף, שי

אקדמות - כתב עת למחשבה יהודית , י"ג, עמ' 102 - 130 [2003]

עברית

הפוסט-מודרניזם נתפס בציבור כהלך רוח המבטל כל משמעות. אמונת ישראל, כידוע, מייחסת משמעות לכל נברא, ובתוך כך לכל מעשה אנוש. לכאורה, סתירה זו בין הפוסט-מודרניזם ליהדות אינה ניתנת לגישור. אף כי לפוסט-מודרניזם ישנן משמעויות חברתיות המאתגרות את עולם המחשבה היהודי להלכה ולמעשה, טענת המאמר היא הגידה הפוסט...

הקהל – טקסים מעצימים קהילתיות

מעוז, יעקב

פורסם באינטרנט

עברית

מאמר קצר זה עוסק בסוגיית החיבור שבין קהילתיות לבין טקסים קהילתיים. השאלה העומדת ברקע הדברים היא: עד כמה טקסים קהילתיים נחוצים לטיפוח קהילתיות? הבנה של הנחיצות בטקסים אלה, לקיומם של חיי קהילה משמעותיים, וידיעת השימוש בכלים המתאימים, תתרום באופן משמעותי לטיפוח הקהילתיות. המאמר סוקר את רעיון הטקסים ...