פתוח שדה יהדות ישראלית

סוף מעשה במחשבה תחילה: פיתוח שדה היהדות הישראלית

מרכז ספיר פועל לפיתוח וקידום שדה היהדות הישראלית באמצעות השקעה באפיקי מחקר ותכנון אסטרטגי שיסייעו לפעילות יעילה ואפקטיבית יותר.
המרכז מוביל מחקרים, תהליכי הערכה ומיפויים שמטרתם להצביע על קהלי יעד פוטנציאלים, לזהות מרחבי פעולה חדשים, וליצור מודלים חדשים לפעילות ענפה. הליווי המחקר והתכנון שמציע המרכז לארגוני שטח, מאפשר התמקצעות וחיזוק פרויקטים אפקטיביים.
בנוסף מעודד המרכז שיתופי פעולה בין-ארגוניים ואיגום משאבים בין ארגוני שטח קרובים לקידום משותף של מטרות משותפת.


המחקרים והמיפויים בהם מעורב המרכז:

מיפוי קהילות יהודיות-ישראליות פתוחות

מיפוי קהילות יהודיות-ישראליות פתוחות

מיפוי מקיף של המרחבים הפוטנציאליים בחברה הישראלית לקיומן של קהילות יהודיות -ישראליות פתוחות

לפרטים נוספים >>
מחקר ומיפוי
כריכת המחקר

תוכניות מפגש ישראל -תפוצות

מיפוי ראשוני מסוגו, המנתח באופן כמותי את היצע תכניות המפגש בין יהודים מישראל ומהתפוצות.

לפרטים נוספים >>
מחקר ומיפוי