מאמרי מגזין מחניים מאת אצילות ותכליתיות בתורת הקבלה