מאמרי מגזין מחניים מאת ד"ר יו״ט לוינסקי

גליון מחניים בנושא שבת מתאריך 1 באוקטובר 1963

שם המאמר: שבתות מיוחסות במנהגי ישראל

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא קידוש השם בישראל מתאריך 30 בדצמבר 1959

שם המאמר: נשים שקידשו את השם

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא מצרים במקורות ישראל מתאריך 25 במרץ 1966

שם המאמר: קריעת ים סוף בפולקלור היהודי

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא ימים נוראים וחג הסוכות 1965 מתאריך 5 בספטמבר 1956

שם המאמר: חגים על פני המים

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא ימים נוראים וחג הסוכות 1958 מתאריך 14 לספטמבר 1958

שם המאמר: יום־טוב של ראש־השנה

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא ימים נוראים וחג הסוכות 1957 מתאריך 25 בספטמבר 1957

שם המאמר: בתקע שופר

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא ימים נוראים וחג הסוכות 1955 מתאריך 16 בספטמבר 1955

שם המאמר: האתרוג

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג השבועות 1956 מתאריך 15 במאי 1956

שם המאמר: חג־השבועות — חג הקציר

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג הפסח 1957 מתאריך 15 באפריל 1957

שם המאמר: קריעת ים־סוף באגדה

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג הפורים 1960 מתאריך 13 במרץ 1960

שם המאמר: נקמה בהמן ע״י משחקים

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג החנוכה 1957 מתאריך 6 בדצמבר 1957

שם המאמר: מאכל ושעשועים של חנוכה

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג החנוכה 1956 מתאריך 2 בדצמבר 1956

שם המאמר: על הנסים ועל הגבורות

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא הספר העברי מתאריך 5 ביולי 1966

שם המאמר: הבחור הכותב והבחור "הזעצער"

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא הנישואין במקורות ישראל מתאריך 1 באוגוסט 1963

שם המאמר: חתונות מגיפה במנהגי אשכנז

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא 400 שנה להדפסת שולחן ערוך מתאריך 4 לינואר 1965

שם המאמר: מנהגי עם ב-שולחן ערוך"

לפתיחת המאמר