מאמרי מגזין מחניים מאת ד"ר מרדכי אליאב

גליון מחניים בנושא קידוש השם בישראל מתאריך 30 בדצמבר 1959

שם המאמר: קידוש השם בגזירות ת״ח־ת״ט

לפתיחת המאמר