מאמרי מגזין מחניים מאת ד״ר שלום צבר

גליון מחניים בנושא יהדות ואומנות (ב) מתאריך 15 ביוני 1995

שם המאמר: התפתחות חקר האמנות היהודית

לפתיחת המאמר