מאמרי מגזין מחניים מאת הרב אהרון פיצ׳ניק

גליון מחניים בנושא כשרות מתאריך 17 בדצמבר 1963

שם המאמר: בעיות כשרות בארצות־הברית

לפתיחת המאמר