מאמרי מגזין מחניים מאת חיה פרידברג

גליון מחניים בנושא יהדות ואומנות (ב) מתאריך 15 ביוני 1995

שם המאמר: עיצוב תשמישי מצווה בתקופתנו

לפתיחת המאמר