מאמרי מגזין מחניים מאת יהודה רצהבי

גליון מחניים בנושא תנועת החסידות מתאריך 31 במאי 1960

שם המאמר: הספר במשכנות יהודי תימן

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא שנת הראשונים מתאריך 1 בינואר 1963

שם המאמר: ראשוני עולי תימן בעלית תרמ"ב

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא שבת מתאריך 1 באוקטובר 1963

שם המאמר: שירי שבת בפיוט הא״י והספרדי

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא ראש חודש מתאריך 25 בפברואר 1964

שם המאמר: דוד מלך ישראל חי וקיים / אגדה תימנית

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא קידוש השם בישראל מתאריך 30 בדצמבר 1959

שם המאמר: יהודי תימן וקידוש השם

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא סוגיות בחינוך היהודי מתאריך 1 לאוגוסט 1966

שם המאמר: תפילת פתיחה ללימוד התורה בחדר התימני

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא ימים נוראים וחג הסוכות 1959 מתאריך 1 באוקטובר 1959

שם המאמר: מן הפיוט התימני

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא ימים נוראים 1961 מתאריך 10 בספטמבר 1961

שם המאמר: פיוטים ממחזור תימן

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג השבועות 1962 מתאריך 7 ביוני 1962

שם המאמר: ערכי תורה ורוח של יהדות תימן

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג השבועות 1959 מתאריך 10 ביוני 1959

שם המאמר: פיוט לשבועות ממחזור תימן

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג הפסח 1963 מתאריך 5 באפריל 1963

שם המאמר: מצה של יהודי תימן בארץ ישראל

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג הפסח 1961 מתאריך 30 במרץ 1961

שם המאמר: שירה לשביעי של פסח

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג הפסח 1960 מתאריך 10 באפריל 1960

שם המאמר: קריאת ההלל במסורת יהודי תימן

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג הפסח 1959 מתאריך 20 באפריל 1959

שם המאמר: הצפיה לגאולה בתימן בשנות הש״כ—הת״ח

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג הפורים 1964 מתאריך 14 בפברואר 1964

שם המאמר: פיוט לפורים מתקופת הגאונים

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג הפורים 1963 מתאריך 1במרץ 1963

שם המאמר: מאוצר חידות תימן

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג הסוכות 1961 מתאריך 26 בספטמבר 1961

שם המאמר: פיוטי שמחת תורה במחזור תימן

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג החנוכה 1960 מתאריך 12 בדצמבר 1960

שם המאמר: שירי חנוכה בפיוט הארץ־ישראלי והספרדי

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא התורה שבעל-פה מתאריך 21 במאי 1961

שם המאמר: התלמוד ויהודי תימן

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא הרפואה במקורות היהדות (ב) מתאריך 1 בדצמבר 1969

שם המאמר: סגולות ורפואות לפתיחת הלב לתורה

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא הנישואין במקורות ישראל מתאריך 1 באוגוסט 1963

שם המאמר: שירי חתונה ברדאע שבתימן

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא הימים הנוראים מתאריך 20 בספטמבר 1960

שם המאמר: הרב קוק ויהודי תימן

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא בריאת העולם מתאריך 18 בספטמבר 1963

שם המאמר: פיוט תימני על בריאת העולם

לפתיחת המאמר