מאמרי מגזין מחניים מאת יהושע טברסקי

גליון מחניים בנושא חג הפסח 1963 מתאריך 5 באפריל 1963

שם המאמר: מצה שמורה ומצת מצוה

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא 400 שנה להדפסת שולחן ערוך מתאריך 4 לינואר 1965

שם המאמר: צפת — עיר החזיון

לפתיחת המאמר