מאמרי מגזין מחניים מאת יצחק ש׳ רקגטי

גליון מחניים בנושא יהדות ואומנות (ב) מתאריך 15 ביוני 1995

שם המאמר: שפה יהודית באמנות הקולנוע

לפתיחת המאמר