מאמרי מגזין מחניים מאת משה צדוק

גליון מחניים בנושא 400 שנה להדפסת שולחן ערוך מתאריך 4 לינואר 1965

שם המאמר: השולחן ערוך" ויהדות תימן

לפתיחת המאמר