מאמרי מגזין מחניים מאת נפתלי בן־מנחם

גליון מחניים בנושא 400 שנה להדפסת שולחן ערוך מתאריך 4 לינואר 1965

שם המאמר: ספריו של רבי יוסף קארו

לפתיחת המאמר