מאמרי מגזין מחניים מאת פרופ׳ ישעיהו תשבי — ד"ר יוסף דן