מאמרי מגזין מחניים מאת שמואל חגי

גליון מחניים בנושא תנועות וזרמים בישראל מתאריך 1במאי 1963

שם המאמר: הרקע ההיסטורי של תנועת המוסר

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא שנת הראשונים מתאריך 1 בינואר 1963

שם המאמר: ראשוני הרופאים והרפואה בארץ

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא שבת מתאריך 1 באוקטובר 1963

שם המאמר: סעודות השבת

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא ראש חודש מתאריך 25 בפברואר 1964

שם המאמר: מנהגי ראש חודש ומקורותיהם

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא ראש השנה לאילן 1960 מתאריך 10 בפברואר 1960

שם המאמר: הטבע בשירת ישראל

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא ראש השנה לאילן 1961 מתאריך 1 בפברואר 1961

שם המאמר: חקלאות עברית בתקופת בית שני והמשנה

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא קידוש השם בישראל מתאריך 30 בדצמבר 1959

שם המאמר: ויכוחים של קידוש השם

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא עלילות ומשפטי ראווה נגד יהודים 1966-09 מתאריך 22 ספטמבר 1966

שם המאמר: פרשת הרשל גרינשפן

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא נוער נעורים בישראל מתאריך 1 בפברואר 1966

שם המאמר: הנעורים בהשקפת חז״ל

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא לג בעומר מתאריך 3 מאי 1961

שם המאמר: ההדלקה וההלכה

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא כשרות מתאריך 17 בדצמבר 1963

שם המאמר: הבדלים וחילוקי דעות בהלכות כשרות במרוצת הדורות

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא ירושלים בחורבנה ובתקומתה מתאריך 5 ביולי 1961

שם המאמר: שוד כלי הקודש של הבית השני

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא ימים נוראים וחג הסוכות 1959 מתאריך 1 באוקטובר 1959

שם המאמר: הדמעה הזכה/ על התחינות

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא ימים נוראים 1962 מתאריך 28 בספטמבר 1962

שם המאמר: המידות בעולם החי

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא ימים נוראים 1961 מתאריך 10 בספטמבר 1961

שם המאמר: עריכת גלות ומקורותיה

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא ימי הפורים 1962 מתאריך 7 במרץ 1962

שם המאמר: שעשועי לשון בספרות ישראל

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא ימי בין המצרים 1962 מתאריך 19 ביולי 1962

שם המאמר: מערת המכפלה

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא ימות הגשמים מתאריך 25 לאוקטובר 1960

שם המאמר: חשוון במסורת ישראל

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא יהדות ויוונות מתאריך 25 בדצמבר 1966

שם המאמר: שיטת ה סטוא והיהדות

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא על חסידי אומות העולם מתאריך 1 בנובמבר 1962

שם המאמר: אורות באופל ימי הביניים

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חודש מנחם-אב מתאריך 1 באוגוסט 1960

שם המאמר: שמחת נשואין בימי קדם

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג השבועות 1962 מתאריך 7 ביוני 1962

שם המאמר: המקרא באגדות חז״ל

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג הפסח 1963 מתאריך 5 באפריל 1963

שם המאמר: הגלות בתורת הקבלה

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג הפסח 1962 מתאריך 18 באפריל 1962

שם המאמר: בריות של ים

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג הפסח 1961 מתאריך 30 במרץ 1961

שם המאמר: שנים שהלכו במדבר חג הפסח

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג הפסח 1960 מתאריך 10 באפריל 1960

שם המאמר: מעמדם של בני עבדים בישראל.

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג הפסח 1959 מתאריך 20 באפריל 1959

שם המאמר: העלייה לא״י בשירה העברית בספרד

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג הפורים 1963 מתאריך 1במרץ 1963

שם המאמר: עלייתה ושקיעתה של הממלכה הפרסית הקדומה

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג הפורים 1964 מתאריך 14 בפברואר 1964

שם המאמר: אגדת אסתר אצל יהודי המזרח

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג הסוכות 1960 מתאריך 5 באוקטובר 1960

שם המאמר: תפילת הגשם בחג הסוכות

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג החנוכה 1961 מתאריך 5 בדצמבר 1961

שם המאמר: הטבע כנס במחשבה החדישה

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא התורה שבעל-פה מתאריך 21 במאי 1961

שם המאמר: שעשועי תורה לחידוד התלמידים

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא השלום במקורות היהדות מתאריך 20 בפברואר 1969

שם המאמר: בריתות שלום שנחתמו בירושלים

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא הספר העברי מתאריך 5 ביולי 1966

שם המאמר: מוכר הספרים

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא הנישואין במקורות ישראל מתאריך 1 באוגוסט 1963

שם המאמר: שירי כלולות בישראל

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא המגילות הגנוזות במדבר יהודה מתאריך 15 באוקטובר 1961

שם המאמר: הטהרה והטומאה אצל כתות מדבר יהודה

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא המים במקורות היהדות מתאריך 16 באפריל 1965

שם המאמר: פרק בהיסטוריה של חקר מקורות הירדן

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא הימים הנוראים מתאריך 20 בספטמבר 1960

שם המאמר: התשובה במשל ובדימוי

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא הגליל מתאריך 5 במאי 1965

שם המאמר: הבדלי הלכה בין יהודה והגליל

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא האישה במקורות היהדות מתאריך 4 בפברואר 1965

שם המאמר: האשה בעיני חז״ל

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא גיליון המאה על אמונה ויהדות מתאריך 3 באוקטובר 1965

שם המאמר: הזמן במחשבת היהדות

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא גיור וגרים מתאריך 16 באפריל 1964

שם המאמר: היחס לגרים מישראל

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא בריאת העולם מתאריך 18 בספטמבר 1963

שם המאמר: סודות הבריאה בשירה ובפיוט

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא בית הכנסת מתאריך 6 בספטמבר 1964

שם המאמר: שמש בית הכנסת

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא ארץ יהודה מתאריך 5 בינואר 1966

שם המאמר: יהודה בימי תפארתה

לפתיחת המאמר