מאמרי מגזין מחניים מאת שרגא גפני

גליון מחניים בנושא שמעון בר כוכבא - האיש והמרד מתאריך 1 לאוגוסט 1961

שם המאמר: לבירור יחוסו של בר כוכבא

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא שנת הראשונים מתאריך 1 בינואר 1963

שם המאמר: ראשית דרכנו הבטחונית וראשוניה

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא ראש השנה לאילן 1961 מתאריך 1 בפברואר 1961

שם המאמר: התישבות בטחונית ישראלית בימי קדם

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא קידוש השם בישראל מתאריך 30 בדצמבר 1959

שם המאמר: המשליכים נפשם מנגד

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא נוער נעורים בישראל מתאריך 1 בפברואר 1966

שם המאמר: נוער מבקש דרך היהדות

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא מצרים במקורות ישראל מתאריך 25 במרץ 1966

שם המאמר: צבא הפרעונים

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא מלחמה במקרא מתאריך 15 במאי 1962

שם המאמר: מלחמות השופטים

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא מדבר סיני וים סוף מתאריך 05 באפריל 1968

שם המאמר: מלחמות ישראל במדבר ועל הים

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא לחג החנוכה, על גבורה יהודית מתאריך 1 בדצמבר 1963

שם המאמר: מקרב מרתון ועד קרב מצדה

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא לג בעומר מתאריך 3 מאי 1961

שם המאמר: מלחמות הגליל בעבר ובהווה

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא ירושלים בחורבנה ובתקומתה מתאריך 5 ביולי 1961

שם המאמר: ירושלים בימי קדם

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא ימים נוראים וחג הסוכות 1959 מתאריך 1 באוקטובר 1959

שם המאמר: תפילות ערב קרב

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא ימים נוראים 1961 מתאריך 10 בספטמבר 1961

שם המאמר: הגילויים הראשונים של קידוש השם

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חודש מנחם-אב מתאריך 1 באוגוסט 1960

שם המאמר: המערכה והמצור על ביתר

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג השבועות 1959 מתאריך 10 ביוני 1959

שם המאמר: קרב בחג השבועות ממלחמות היהודים ברומאים

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג השבועות 1958 מתאריך 25 למאי 1958

שם המאמר: מערכות דוד נגד עמון־ארם

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג הפסח 1962 מתאריך 18 באפריל 1962

שם המאמר: מלחמות ישראל על הים

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג הפסח 1961 מתאריך 30 במרץ 1961

שם המאמר: מלחמת מדבר בימי קדם ובימינו

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג הפסח 1959 מתאריך 20 באפריל 1959

שם המאמר: ממלחמות ההתנחלות / מלחמת דבורה ויעל בסיסרא

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג העצמאות מתאריך 1 במאי 1960

שם המאמר: צבא ישראל ומסורתו

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג החנוכה 1961 מתאריך 5 בדצמבר 1961

שם המאמר: מערכת בית־צור ונס פך השמן

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג החנוכה 1960 מתאריך 12 בדצמבר 1960

שם המאמר: הקרב הראשון של יהודה המכבי

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא חג החנוכה 1956 מתאריך 2 בדצמבר 1956

שם המאמר: מערכת בית זכריה

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא השלום במקורות היהדות מתאריך 20 בפברואר 1969

שם המאמר: השלום הישראלי

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא הרפואה במקורות היהדות (ב) מתאריך 1 בדצמבר 1969

שם המאמר: הרפואה הצבאית בעמים ובישראל

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא המים במקורות היהדות מתאריך 16 באפריל 1965

שם המאמר: גורם המים במלחמות ארצנו

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא המגילות הגנוזות במדבר יהודה מתאריך 15 באוקטובר 1961

שם המאמר: מלחמת בני אור בבני חושך

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא הגליל מתאריך 5 במאי 1965

שם המאמר: מערכות שחרור הגליל

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא האישה במקורות היהדות מתאריך 4 בפברואר 1965

שם המאמר: גבורתו של בנות ישראל בדורנו

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא בריאת העולם מתאריך 18 בספטמבר 1963

שם המאמר: הקרב הראשון במקרא — קרב עמק השדים

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא ארץ יהודה מתאריך 5 בינואר 1966

שם המאמר: קרב מזהיר במלחמת הקוממיות בהרי יהודה

לפתיחת המאמר

גליון מחניים בנושא א"י המשוחררת והמקומות הקדושים 1968 מתאריך 1 בפברואר 1968

שם המאמר: רמת הגולן הישראלית

לפתיחת המאמר