שבועות, חג התורה

2 ביוני 1949

מבוא: גיליון זה מוקדש לחג השבועות ועוסק ברובו בנושא התורה. המאמרים בגיליון עוסקים במצוות החג, במתן תורה,במגילת רות, ביכורים וקציר. בגיליון דברי מחקר, הגות שירה וסיפורים אשר כולם מתקשרים לחג.

תוכן העניינים
הרב ש. גורונצ'יק - חג התורה והיצירה (בפתח החוברת) 3
הרב ב. צ. עוזיאל - שני כתרים 5
דיני שבועות לחייל 6
ח. ב. איילון­־ברניק - מנהגי אייר 11
מגילת רות 16
הרב ב. ז. בנדיקט - קריאת רות בחג השבועות – למה? 25
הקדמות עם תרגום; קריאת התורה 29
על עשרת הדברות 39
הרמב״ם - הדבור מפי הגבורה 40
ר׳ יהודה הלוי - התגלות ה׳ בהר סיני 41
ר׳ יוסף אלבו - השבת ומעמד הר סיני 42
(הפטרה) - מעשה מרכבה 43
ה. צייטלין - מתן תורה 44
י הרב א. י. קוק - תוקף גדולת היום 47
הרב מ. ברלין - קבלת התורה וקיומה 48
הרב י. ל. פישמן - תורה מסיני 50
הרב ש. אליעזרי - השחרור הרוחני 51
רב סרן. נ. גרדי - חג התורה 53
הרב ש. גליצגשטיין - ליל שבועות בבית הרב קוק זצ״ל 54
מנהגי שבועות 55
א. שתי הלחם; ב. בכורים 57
מצוות זמן הקציר 59
סגן ראשון א. מלכיאל - מסכת גז הצאן 61