ימים נוראים, ראש השנה ויום הכיפורים

23 בספטמבר 1949

מבוא: גיליון זה מוקדש לימים הנוראים, ראש השנה ויום הכיפורים. המאמרים בגיליון עוסקים בחודש תשרי, בקדושת יום הכיפורים, בתפילה, בשופר ובנושא התשובה בימים אלו. הגיליון מלא בלקטים, אגדות ומימרות מחז"ל לצד מחקרים ומאמרים בני התקופה.

תוכן העניינים
הרב ש. גורונצ׳יק - קול שופר (פתח דבר) 3
הגרי״א הרצוג - ברכת הרב הראשי לישראל 5
הגרב״צ עוזיאל - ברכת הרב הראשי לישראל 8
אמרות חז״ל על חודש תשרי 10
הרב הראשי לצ.ה.ל - דיני ימים נוראים לחייל 12
אמרות חז״ל - ונתנה תוקף 31
הרב י. ל. הכהן מימון - ראש השנה שלנו 34
א. ר. מלאכי - מנהגי ראש השנה 35
מ. ש. גשורי - ראש השנה בתפוצות ישראל, אצל יהודי מרוקו ואצל יהודי תימן 38
שומע תפילה 45
אלהינו ואלהי אבותינו 46
אמרות חז״ל 47
הרב י. י. ריינס - ובכן תן כבוד לעמך 48
הרב י. מ. חרל״פ - אמרו לפני מלכיות 49
הרב ש. י. כהן - ימים נוראים בשבי 50
הרב ש. י. כהן - בית הכנסת בגדוד 54
אמרות חז״ל 55
למנצח לבני קורח מזמור 55
מרבי לוי יצחק מברדיטשוב - משל נאה 58
ראש השנה שחל להיות בשבת 59
הרב א. י. הכהן קוק - השופר והחצוצרות 61
אתה נגלית 62
אמרות חז״ל 63
הלכות תשובה להרמב״ם 66
מרן הרב זצוק״ל - "מאורות התשובה" 69
הרב מ.א. עמיאל זצ״ל - יסוד התשובה ביהדות 70
אמרות חז״ל 72
עיצומו של יום 72
הרב שי י. גליקסברג - יום כפורים 73
ש. ז. שרגאי - "ועניתם את נפשותיכם״ 76
ד. בן אחיקם - ״כל נדרי״ בתפילה 78
בתר ליקוטי (בשולי החוברת) 80