גיליון 7 באוקטובר 1949

נושא הגליון סוכות שלום, חג הסוכות

מבוא: גיליון זה עוסק בחג הסוכות מזוויות שונות ובהקשרים שונים. המאמרים בגיליון עוסקים בדיני החג, בנושא הסוכה עצמה, בארבעת המינים ובהושענה רבה. בנוסף, בגיליון מופיעות אימרות חז"ל על כל נושא, כך שהן שמשלימות את המחקרים והמאמרים בני התקופה.

תוכן העניינים
מרן הרב קוק זציק״ל הסוכה 3
הרב הראשי לצ.ה.ל דיני סוכות לחייל 4
אמרות חז״ל 13
בל תהי מצות סוכה 17
הרב מרדכי הכהן סוכתנו 20
הרב ש״י גליקסברג שתי סוכות 22
א. אופק סוכות בשבי 25
אמרות חז״ל 26
הרב מ. א. עמיאל ז״ל פרי עץ הדר 31
מפי העם 33
אבו מנחם בסוד שיח ארבעת המינים 35
הושע־נא 37
אמרות חז״ל 38
א. בן־עזרא הושענא רבה 39
אמרות חז״ל 40
ושמחת בחגך 40
הרב י. ל. הכהן מימון חג־הסוכות — ושמחת תורה 44
ש. ז. שרגאי ונתן לנו את תורתו 45
אפרים טובנהויז ניגונים וצלילים 46
אבוה דשמואל סלסלים לשמחת-תורה 48